Telepített nagyvadfajok állománydinamikája egy Nógrád megyei területen

Dátum
2007-11-05T08:22:29Z
Szerzők
Takács, Sándor
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A dolgozat bemutatja a Salgótarjáni Kohász vadásztársaságot, vadászterületének és a rajta élő vadállománynak az adottságait. Húsz év adatai alapján végigköveti, hogyan változott a terület vadállománya, és milyen hatást gyakorolt a telepítés. Rámutat arra, hogy a dám és a muflon milyen hatást gyakorolt a hagyományos magyar nagyvadfajokra, illetve milyen hatással van a vaddisznó, a gím és az őz rájuk nézve. Manapság a muflon az „erdők csótánya”, de a dám sem őshonos vadfaj, sőt állítják róluk, hogy hamisítják a magyar faunát. Be szeretném bizonyítani azt, hogy a jól kezelt állományaik nem károsak, sőt színesítik a faunát, jól beilleszkednek, bővítik vadászati lehetőségeinket, kiegészítik ennek a vadásztársaságnak –mint ahogyan sok másiknak is- bevételeit, ezzel járulva hozzá a Kohász Vt. Megélhetéséhez évről évre. A muflon védelmében szeretném megjegyezni, hogy a taposáskárt -mely egyik „legnagyobb” hibája- minden más nagyvadfaj is előidézheti, ha irreálisan magas létszámú populációját tartják fent. A hántáskár szintén jellemző a gímre és az őzre is, nemcsak a rendet nem ismerő, nem őshonos fajok követik ezt el. Bízom benne, hogy állománydinamikai vizsgálataim bizonyítékként szolgálnak arra, hogy a dám és a muflon jól érzi magát ezen a területen, életképes populációt alkotnak, nem veszélyeztetik a többi nagyvadfaj létét, és a környezet állapotát. A Nógrád megyei dám- és muflon populációk erőteljes csökkenése több éve törekvése a helyi természetvédelemnek. Ráadásul az országos szinten túltartott nagyvadállomány miatt csökkentési előírásokat adtak ki. Ezen rendelkezések is az ilyen gyengébb minőségű vadállományokat sújtja, hiszen ki merné a Zalai gímszarvas állományának, vagy a Gyulaji, Guthi dámállománynak a nagymértékű csökkentését előírni és végrehajtani. Tehát végkövetkeztetésképpen vizsgálnom kell annak a lehetőségét is, hogy az esetleges állománycsökkentés vagy a dám- és muflon állomány teljes felszámolása milyen hatással lehet a vadásztársaságra. Vizsgálni fogom azt a lehetőséget is, hogy jelentősebb változás nélkül milyen lehetőségei lesznek a jövőben a Salgótarjáni Kohász vadásztársaságnak.
Leírás
Kulcsszavak
vadgazdálkodás, vadásztársaság, nagyvadállomány, muflon, Salgótarjáni Kohász vadásztársaság, dámszarvas
Forrás