Motiváció a gyakorlatban

Dátum
Szerzők
Karakó-Vasas, Katalin
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Szakdolgozatomban azt vizsgáltam, hogyan motiválja munkatársait a jobb teljesítmény elérésére egy médiacég. A kutatáshoz először feltérképezem a szakirodalomban rendelkezésre álló tartalom- illetve folyamatelméleteket, és hogy ezek mennyire igazak napjainkban, egy adott szervezet életében. Az ösztönzésmenedzsment segítségével tanulmányozom, hogy milyen a vállalat javadalmazási rendszere, ez milyen összefüggésben áll a dolgozók motiváltságával, illetve összhangban van-e a cégnél alkalmazott teljesítményértékeléssel. A kutatást újságírók körében kvalitatív és kvantitatív módszer alkalmazásával végeztem. A dolgozók motivációjának feltérképezéséhez mélyinterjúkat készítettem két vezetővel, emellett több kollégát arra kértem, hogy reagáljanak a vezetők által elmondottakra. John Hunt kérdőív alapján továbbá megvizsgáltam a dolgozók cél-motivációit is. A kapott eredményeket elemeztem, és amellett, hogy következtetéseket vontam le, javaslatokat is tettem azok gyakorlati megvalósítására.
Leírás
Kulcsszavak
motiváció, ösztönzés, javadalmazás, teljesítmény
Forrás