Motiváció a gyakorlatban

dc.contributor.advisorUjhelyi, Mária
dc.contributor.authorKarakó-Vasas, Katalin
dc.contributor.departmentDE--Gazdaságtudományi Karhu_HU
dc.date.accessioned2015-05-19T06:37:11Z
dc.date.available2015-05-19T06:37:11Z
dc.date.created2015-04-28
dc.description.abstractSzakdolgozatomban azt vizsgáltam, hogyan motiválja munkatársait a jobb teljesítmény elérésére egy médiacég. A kutatáshoz először feltérképezem a szakirodalomban rendelkezésre álló tartalom- illetve folyamatelméleteket, és hogy ezek mennyire igazak napjainkban, egy adott szervezet életében. Az ösztönzésmenedzsment segítségével tanulmányozom, hogy milyen a vállalat javadalmazási rendszere, ez milyen összefüggésben áll a dolgozók motiváltságával, illetve összhangban van-e a cégnél alkalmazott teljesítményértékeléssel. A kutatást újságírók körében kvalitatív és kvantitatív módszer alkalmazásával végeztem. A dolgozók motivációjának feltérképezéséhez mélyinterjúkat készítettem két vezetővel, emellett több kollégát arra kértem, hogy reagáljanak a vezetők által elmondottakra. John Hunt kérdőív alapján továbbá megvizsgáltam a dolgozók cél-motivációit is. A kapott eredményeket elemeztem, és amellett, hogy következtetéseket vontam le, javaslatokat is tettem azok gyakorlati megvalósítására.hu_HU
dc.description.correctorKE
dc.description.coursegazdálkodási és menedzsmenthu_HU
dc.description.degreeBSc/BAhu_HU
dc.format.extent59hu_HU
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2437/213239
dc.language.isohuhu_HU
dc.subjectmotivációhu_HU
dc.subjectösztönzéshu_HU
dc.subjectjavadalmazáshu_HU
dc.subjectteljesítményhu_HU
dc.subject.dspaceDEENK Témalista::Közgazdaságtudományhu_HU
dc.titleMotiváció a gyakorlatbanhu_HU
dc.title.subtitleAvagy hogyan ösztönzi jobb teljesítményre munkavállalóit egy médiavállalathu_HU
dc.title.translatedMotivation in Practicehu_HU
Fájlok