A vény nélkül kapható gyógyszerek marketingjének speciális kérdései egy konkrét példán keresztül

Dátum
2013-11-06T10:19:39Z
Szerzők
Rácz, Judit Alexandra
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Dolgozatom a vény nélkül kapható, más néven OTC- gyógyszerek marketingjének sajátosságaival foglalkozik, kiemelt hangsúlyt helyezve a marketingkommunikációra. Az elmúlt években a fogyasztói magatartás változása, az orvostudomány fejlődése, az egészségügyi kiadások csökkentésére irányuló kormányzati intézkedések, a gyógyszerek reklámozhatósága egyaránt hozzájárult ahhoz, hogy az OTC-piac stabilan növekszik hazánkban. Ennek nyomán éles verseny alakult ki a gyártók között, mely a folyamatos termékfejlesztés mellett arra ösztönzi őket, hogy minél hatékonyabban alkalmazzák a marketingkommunikáció eszközeit. A vény nélküli gyógyszerek marketingje nagyon speciális terület. A fő célom az, hogy bemutassam, milyen eszközöket alkalmaznak a gyártók, hogy termékeiket megkülönböztessék a konkurenciától, és megismertessék azokat a célcsoportokkal. A termék speciális jellege miatt a kormány szigorú törvényekkel szabályozza a gyógyszerek marketingjét, ennek ellenére a vállalatoknak számos eszköz áll rendelkezésére a hatékony kommunikáció megvalósításához. Az alkalmazott eszközöket a Teva Magyarország Zrt. egy konkrét termékének példáján tekintem át.
Leírás
Kulcsszavak
vény nélkül kapható gyógyszerek, marketing, marketingkommunikáció
Forrás