A pedagógus-továbbképzések helyzete a Szerencsi járás általános iskoláiban

Dátum
Szerzők
Prunyi, Jánosné
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A pedagógus pályán folyton-folyvást tanulni, fejlődni kell, ennek determinálója az egyre fokozottabb ütemben változó társadalmi-gazdasági-szociokulturális háttér. A folyamatos szakmai tájékozódás, az állandó megújulás a pedagógustársadalom többségének belső igénye. Ennek megfelelően a továbbképzési kínálatnak közvetíteni kell azokat a tartalmakat, amelyek választ kínálnak a pedagógiai munkát érintő kihívásokra és szaktudományi fejleményekre. Fontosak a pedagógusok szakmaiságával, szakmai jövőjével, szakmaiságuk megújításával kapcsolatos vizsgálatok, ezek értékelése segíthet a további pedagógus-továbbképzések tartalmát, irányát meghatározni. Dolgozatom összefoglalja a magyarországi pedagógus-továbbképzések rendszerét. Majd a második részben a Szerencsi járás általános iskoláiban dolgozó pedagógusok továbbképzéseken való részvételét, tapasztalatait tekinti át. Kérdőíves módszer segítségével azt vizsgálja, hogy a formális, nonformális, informális tanulási formák melyike kedveltebb, hatékonyabb a térségben.
Leírás
Kulcsszavak
továbbképzés, képzési formák, képzés választás, kérdőív
Forrás