Szociális intézmények betegbiztonságának vizsgálata

Dátum
Szerzők
Vargová, Lucia
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Bevezetés: Magyarország demográfiai helyezet képe alapján kijelenthető, hogy egyre magasabb az idős korosztály országunkban. Ezzel párhuzamosan pedig egyre nő a szociális bentlakásos intézmények szerepe az idős ellátásban. A világ és technika fejlődésével pedig egyre inkább kiélesedik a betegbiztonság szerepe a minőségi ellátás kialakításának érdekében. Munkámban két kérdéskört a nyomási fekély és a betegesést ez esetben gongozott esést kívántam felmérni. Módszertan: Munkámban saját készítésű kérdőívet alkalmaztam, melynél ügyeltünk az anonimitás betartására, a kérdőív a pandémia fennállása miatt online formában került kiküldésre. A válaszok feldolgozását MS Office Excel programban leíró statisztikával végeztem. Eredmények: Elemzésem során beigazolódtak hipotéziseim, melyek szerint a szociális intézmények dolgozóinak leterheltsége kihatással van a gondozottaik ellátásának minőségére, de ennek ellenére lehetőségeikhez mérten kielégítően ellátják őket, noha az ellátáshoz szükséges eszközparkjuk sok esetben hiányt szenved. Továbbá alátámasztást nyert miszerint a betegesés / gondozott esés kezelése és megelőzése az intézmények jelentős részében hiányosan kezelt. Konklúziók: A szakirodalmi kutatásomat alátámasztva kérdőíves kutatásom megerősítést nyert abban miszerint a betegbiztonságra jelentősebb hangsúlyt kell fektetni a jövőben. Szükséges kidolgozni egy olyan országos hálózatot és protokoll rendszert mely alapján mérhető és kontrollálható, hogy minden idős ellátást igénylő személy a lehető legmegfelelőbb és biztonságosabb ellátásban részesüljön.
Leírás
Kulcsszavak
betegbiztonság, szociális intézmény, betegesés, nyomási fekély
Forrás