Szociális intézmények betegbiztonságának vizsgálata

dc.contributor.advisorDombrádi, Viktor
dc.contributor.advisordeptügyvivő szakértő, Semmelweis Egyetem, Egészségügyi Közszolgálati Kar, Egészségügyi Menedzsmentképző Központhu_HU
dc.contributor.authorVargová, Lucia
dc.contributor.departmentDE--Népegészségügyi Karhu_HU
dc.contributor.opponentNagy, Attila Csaba
dc.contributor.opponentCserháti, Zoltán
dc.contributor.opponentdeptDebreceni Egyetem, Népegészségügyi Karhu_HU
dc.contributor.opponentdeptSemmelweis Egyetem, Egészségügyi Közszolgálati Kar, Egészségügyihu_HU
dc.date.accessioned2021-06-24T09:31:29Z
dc.date.available2021-06-24T09:31:29Z
dc.date.created2021-04-27
dc.description.abstractBevezetés: Magyarország demográfiai helyezet képe alapján kijelenthető, hogy egyre magasabb az idős korosztály országunkban. Ezzel párhuzamosan pedig egyre nő a szociális bentlakásos intézmények szerepe az idős ellátásban. A világ és technika fejlődésével pedig egyre inkább kiélesedik a betegbiztonság szerepe a minőségi ellátás kialakításának érdekében. Munkámban két kérdéskört a nyomási fekély és a betegesést ez esetben gongozott esést kívántam felmérni. Módszertan: Munkámban saját készítésű kérdőívet alkalmaztam, melynél ügyeltünk az anonimitás betartására, a kérdőív a pandémia fennállása miatt online formában került kiküldésre. A válaszok feldolgozását MS Office Excel programban leíró statisztikával végeztem. Eredmények: Elemzésem során beigazolódtak hipotéziseim, melyek szerint a szociális intézmények dolgozóinak leterheltsége kihatással van a gondozottaik ellátásának minőségére, de ennek ellenére lehetőségeikhez mérten kielégítően ellátják őket, noha az ellátáshoz szükséges eszközparkjuk sok esetben hiányt szenved. Továbbá alátámasztást nyert miszerint a betegesés / gondozott esés kezelése és megelőzése az intézmények jelentős részében hiányosan kezelt. Konklúziók: A szakirodalmi kutatásomat alátámasztva kérdőíves kutatásom megerősítést nyert abban miszerint a betegbiztonságra jelentősebb hangsúlyt kell fektetni a jövőben. Szükséges kidolgozni egy olyan országos hálózatot és protokoll rendszert mely alapján mérhető és kontrollálható, hogy minden idős ellátást igénylő személy a lehető legmegfelelőbb és biztonságosabb ellátásban részesüljön.hu_HU
dc.description.courseegészségügyi menedzserhu_HU
dc.description.courseactlevelezőhu_HU
dc.description.courselangmagyarhu_HU
dc.description.degreeMSc/MAhu_HU
dc.format.extent54hu_HU
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2437/312856
dc.language.isohuhu_HU
dc.subjectbetegbiztonsághu_HU
dc.subjectszociális intézményhu_HU
dc.subjectbetegeséshu_HU
dc.subjectnyomási fekélyhu_HU
dc.subject.dspaceDEENK Témalista::Orvostudomány::Népegészségügyhu_HU
dc.titleSzociális intézmények betegbiztonságának vizsgálatahu_HU
Fájlok