Egy kétlépcsős modell szövegmondatok szemiotikai textológiai reprezentációjához

Dátum
2001
Szerzők
Dobi, Edit
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Leírás
Kulcsszavak
Forrás
Grammatika - szövegnyelvészet - szövegtan / szerk. Petőfi S. János, Szikszainé Nagy Irma. -Debrecen : Kossuth Egyetemi Kiadó, 2001. -p. 98-111. -(Officina textologica, 1417-4057 ; 5.). -963 472 549 X