Toborzási és kiválasztási módszerek vizsgálata egy munkaerő- kölcsönző cég HR osztályán

Dátum
Szerzők
Nagy, Dóra
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A szakdolgozat egy munkaerő-kölcsönzéssel foglalkozó cég HR osztályának toborzási és kiválasztási módszereit mutatja be a szakirodalomból ismert elméleti háttér, továbbá a cégnél alkalmazott gyakorlati módszerek mentén. A dolgozat célja a toborzási és kiválasztási módszerek bemutatása mind a cég, mind a munkavállalók oldaláról. A toborzás és kiválasztás vizsgálatára a cégnél szerzett tapasztalataim, a cég adatbázisa illetve a kvalitatív kutatás eredményei szolgáltak információforrásként. A kiválasztás sikerességének mérésére a három hónapos próbaidőt használtam, mint mérőeszközt, s ez alapján választottam interjúalanyokat. A kiválasztás sikertelenségének vizsgálatára ezzel szemben kilépő interjúk szolgáltak, melyből a cégtől való távozás okaira derült fény. A dolgozatban továbbá vizsgáltam, milyen tényezők befolyásolják a fiatalok munkahelyválasztását, s milyen jelentőséggel bírnak számukra a kiválasztáson megtapasztalt élmények. A kvalitatív kutatás eredményeiből kiderült, hogy a dolgozat elején megfogalmazott hipotézis,- miszerint a vizsgált cég HR osztályán alkalmazott kiválasztási módszerek sikeresnek tekinthetők- igaznak bizonyult.
Leírás
Kulcsszavak
emberi erőforrás menedzsment, toborzás, munkaerő- kölcsönző cég, kvalitatív kutatás
Forrás