Az észlelt munka-magánélet egyensúly vizsgálata a Debreceni Egyetem PhD hallgatói körében

Dátum
Szerzők
Boros, József
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A magánéletünkben és a munkákban is gyakran találkozhatunk azzal, hogy különböző elvárásoknak kell megfelelnünk és különböző szerepeket kell betöltenünk az egyes szituációkban. A különböző életterületek (kiemelten gondolván itt a munkára és a magánéletre) egyensúlyba hozása nem pusztán kényelmi szempontból fontos, hanem számos empirikus kutatás is kimutatta, hogy ezen területek egyensúlytalansága kapcsolatba hozható rossz egészségügyi és fizikai állapottal, kiváltója lehet a fokozott mennyiségű és mértékű stressznek, függőségi problémákhoz (például alkoholprobléma) vezethet és negatív hatása a nem megfelelő étkezési szokásokban is visszaköszönhet. A dolgozat megírásakor, a szakirodalom áttekintése során a PhD hallgatók helyzetképét vázoltam fel először, elhelyezve őket a jelenlegi társadalomban, bemutatva a fontosabb változásokat és az azokat kiváltó okot. Ezt követően hazai és nemzetközi tanulmányok áttekintésén keresztül ismertetem a korábbi kutatások eredményeit, majd a munka-magánélet egyensúly vizsgálatainak történelmi kialakulására és az azt befolyásoló legfontosabb tényezők ismertetésére térek ki. A saját empirikus vizsgálatom során a PhD hallgatók munka-magánélet egyensúlyának mérésére alkalmas kérdőívet alakítottam ki, amely egyrészt korábbi – a célcsoport egy részén belül végzett – interjúkra alapozott, másrészt nemzetközi felmérésekből származó, a PhD képzésre egyénileg szabott kérdések összeállításával valósult meg. A kérdőívet minden – a Debreceni Egyetemen – magyar nyelven képzést teljesítő aktív PhD hallgatóhoz elektronikusan eljuttattam. A megkérdezés során a munkából származó családon belüli, illetve a családi- és magánéletből eredeztethető munkán belüli konfliktusok és előnyök számszerűsítését és összefüggéseit céloztam meg feltárni. A vizsgálat kérdései között szerepel, hogy milyen eltérések tapasztalhatók a különböző tudományterületek és képzési formák között, illetve mennyire befolyásolja a munka-magánélet egyensúlyt az, ha valaki a képzés teljesítése mellett munkát is vállal.
Leírás
Kulcsszavak
Ph.D hallgatók, Debreceni Egyetem, munka-magánélet egyensúly
Forrás