Szervezeti önértékelés és munkahelyi elégedettség a célorientáció és a szervezeti kultúra tükrében

Dátum
Szerzők
Deutsch, Szilvia Zita
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A jelenkori gazdasági nehézségek miatt a munkáltatókat egyre inkább foglalkoztatja a szervezetek teljesítményének és hatékonyságának növelése, a hiányzások és fluktuáció csökkentésének lehetősége. Korábbi kutatások szerint a dolgozók teljesítménye, szervezet iránti lojalitása, elkötelezettsége, rövid idejű hiányzásaik száma összefüggést mutat a munkahelyi elégedettséggel és megbecsültségük szintjével a szervezetben (Klein, 2012; Klein és Klein, 2012). Kutatásomban arra keresem a választ, hogy milyennek észleli az egyén azt a szervezeti kultúrát, melyben elégedettebb, nélkülözhetetlennek, fontosnak érzi magát az adott szervezetben és ezt befolyásolja-e az egyénnek az a beállítódása, hogy egy feladat teljesítése közben milyen célt követ: fejlődni szeretne inkább vagy versenyezni, kimagasló teljesítményével másokat felülmúlni. Dolgozatomban azt vizsgálom meg tehát, hogy a szervezeti kultúra észlelete, az egyén célorientációs beállítottsága és mindezek egymáshoz való viszonya hogyan hat illetve hat-e egyáltalán az egyén munkahelyi elégedettségére és a szervezetben betöltött szerepük által meghatározott önértékelésükre.
Leírás
Kulcsszavak
szervezeti önértékelés, munkahelyi elégedettség, célorientáció, szervezeti kultúra
Forrás