A roma-előítéletet befolyásoló tényezők palettájának az interakció, a szociális távolság, a mentalizációs igény, a szociális dominancia orientáció és az empátia színeivel festett kép

Dátum
2014-05-03T14:47:06Z
Szerzők
Mendler, Nikoletta Ágnes
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Szociálpszichológia műhelymunkámban azt kívántam feltérképezni, milyen mértékben vannak jelen a középiskolás korúak körében a roma kisebbséggel kapcsolatos előítéletek és sztereotípiák, mik azok a tényezők, amelyek hozzájárulnak a bennük romákról élő kép kialakulásához vagy megváltozásához, figyelembe véve szüleik iskolai végzettségét, a romákkal való interakció gyakoriságát, illetve azt, ki milyen közeli kapcsolatot tud elképzelni a roma kisebbség tagjaival. Kutatásom célja volt felderíteni, hogy melyek azok a tényezők, amik legerősebb hatást tudnak gyakorolni a sztereotipizálásra, és arra, hogy negatívabb, előítéletesebb vagy inkább pozitív, elfogadó vélemények vannak-e jelen a vizsgálati személyek körében. Célkitűzésem volt képet nyújtani arról is, hogy a társadalmi csoportok közötti hierarchia elfogadása illetve elutasítása milyen hatással lehet az előítéletességre, valamint fel kívántam tárni azt is, hogy az empátia és a mentalizációs igény hogyan befolyásolja azt, hogy születnek-e bennünk ellenséges érzések, gondolatok és vélemények a roma kisebbséggel szemben. Melyek azok a tényezők, amik leginkább hatással vannak arra, hogy negatív véleményeket tápláljunk a roma kisebbség iránt. Végezetül pedig vizsgálatot végeztem arra vonatkozóan is, hogy a mentalizációs igény, az empátia, és a szociális dominancia orientáció milyen kapcsolatban állnak, és hogyan hatnak egymásra.
Leírás
Kulcsszavak
roma kisebbég, sztereotípia, előítélet, interakció, szociális távolság, mentalizációs igény, szociális dominancia orientáció, empátia
Forrás