A roma-előítéletet befolyásoló tényezők palettájának az interakció, a szociális távolság, a mentalizációs igény, a szociális dominancia orientáció és az empátia színeivel festett kép

dc.contributor.advisorBernáth, Ágnes
dc.contributor.authorMendler, Nikoletta Ágnes
dc.contributor.departmentDE--Bölcsészettudományi Karhu_HU
dc.date.accessioned2014-05-03T14:47:06Z
dc.date.available2014-05-03T14:47:06Z
dc.date.created2014-03-27
dc.date.issued2014-05-03T14:47:06Z
dc.description.abstractSzociálpszichológia műhelymunkámban azt kívántam feltérképezni, milyen mértékben vannak jelen a középiskolás korúak körében a roma kisebbséggel kapcsolatos előítéletek és sztereotípiák, mik azok a tényezők, amelyek hozzájárulnak a bennük romákról élő kép kialakulásához vagy megváltozásához, figyelembe véve szüleik iskolai végzettségét, a romákkal való interakció gyakoriságát, illetve azt, ki milyen közeli kapcsolatot tud elképzelni a roma kisebbség tagjaival. Kutatásom célja volt felderíteni, hogy melyek azok a tényezők, amik legerősebb hatást tudnak gyakorolni a sztereotipizálásra, és arra, hogy negatívabb, előítéletesebb vagy inkább pozitív, elfogadó vélemények vannak-e jelen a vizsgálati személyek körében. Célkitűzésem volt képet nyújtani arról is, hogy a társadalmi csoportok közötti hierarchia elfogadása illetve elutasítása milyen hatással lehet az előítéletességre, valamint fel kívántam tárni azt is, hogy az empátia és a mentalizációs igény hogyan befolyásolja azt, hogy születnek-e bennünk ellenséges érzések, gondolatok és vélemények a roma kisebbséggel szemben. Melyek azok a tényezők, amik leginkább hatással vannak arra, hogy negatív véleményeket tápláljunk a roma kisebbség iránt. Végezetül pedig vizsgálatot végeztem arra vonatkozóan is, hogy a mentalizációs igény, az empátia, és a szociális dominancia orientáció milyen kapcsolatban állnak, és hogyan hatnak egymásra.hu_HU
dc.description.coursepszichológiahu_HU
dc.description.degreeBSc/BAhu_HU
dc.format.extent65hu_HU
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2437/190988
dc.language.isohuhu_HU
dc.rights.accessno_restrictionhu_HU
dc.subjectroma kisebbéghu_HU
dc.subjectsztereotípiahu_HU
dc.subjectelőítélethu_HU
dc.subjectinterakcióhu_HU
dc.subjectszociális távolsághu_HU
dc.subjectmentalizációs igényhu_HU
dc.subjectszociális dominancia orientációhu_HU
dc.subjectempátiahu_HU
dc.subject.dspaceDEENK Témalista::Pszichológia::Szociálpszichológiahu_HU
dc.titleA roma-előítéletet befolyásoló tényezők palettájának az interakció, a szociális távolság, a mentalizációs igény, a szociális dominancia orientáció és az empátia színeivel festett képhu_HU
dc.title.subtitleHogyan változik figyelmünk az életkor előrehaladtával időskorunkra?hu_HU
dc.title.subtitleSzellemi aktivitás időskorban is!hu_HU
dc.title.subtitleIdőskori depresszió, avagy a szomorú alkonyat?hu_HU
Fájlok