A kolozsvári sáfárpolgári számadások táplálkozástörténeti tanulságai I. Rákóczy György fejedelemsége idején

Dátum
Szerzők
Gali, Diána Zsuzsánna
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A dolgozatomban kora újkori táplálkozástörténettel foglalkozom, szűkebb értelemben véve az erdélyi fejedelemség korának középső harmadában a kolozsvári sáfárpolgári számadásokban feljegyzett étrendeket vizsgálom 1608 és 1642 közötti években. A számvevők és vonásigazítók étkezésein kívül, részben tanácsi étkezéseket és részben a különböző városi ügyekben tett utazások étkezéseit vizsgálom.
Leírás
Kulcsszavak
Kolozsvár, I Rákóczi György
Forrás