A McClelland motivációelmélet vizsgálata az elmaradt jó munkateljesítmény és a munkahelyi kapcsolatok tükrében

Dátum
2013-05-13T17:05:26Z
Szerzők
Szabó, Fruzsina Lilla
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Dolgozatom a McClelland által kidolgozott motivációelméleten alapul. Vizsgálja azt, hogy hogyan viszonyul a magasan kapcsolatmotivált személy az elmaradt jó munkateljesítményéhez akkor, hogyha a munkahelyén jó kapcsolatai vannak. Kitér arra, hogy a hatalommotivált személy hogyan viszonyul ugyanehhez. Leírja továbbá azt is, hogy a 3 motivációs típus közül a teljesítménymotivált személy viseli el legkevésbé munkahelyi jó teljesítményének elmaradását.
Leírás
Kulcsszavak
McClelland, munkateljesítmény
Forrás