A tanulási motiváció és annak jelentősége egy esettanulmány alapján

Dátum
Szerzők
Szűcs, Tímeaa
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A diákok tanulmányokban valós sikerességét elsősorban a tanulási motiváció határozza meg, azaz annak megléte, avagy hiánya kiemelkedően fontos a tanulók előmenetele tekintetében, így nem véletlen, hogy kiemelt helyen szerepel a pedagógiában. Jelen dolgozatom célja, hogy a tanulási motiváció elméleti hátterének bemutatása után egy esettanulmány alapján ragadjam meg a különböző motivációs elemek hatását a tanulmányi teljesítményre. Az esettanulmány elkészítésének alapját a diákkal való közös mentálhigiénés megbeszélések jelentik. A tanuló problémájának bemutatása után a tanulási motiváció fogalma kerül tisztázásra, majd annak pedagógiai és pszichológiai vonzatai, kiemelten az esettanulmány szemszögéből fontosnak ítélt család szerepére a motiváció elősegítésében. Szakdolgozatom második felében a rendelkezésemre bocsátott, a tanulóról készített különböző mérések, valamint a kitöltött tanulási motiváció kérdőív alapján térképezem fel a diákot mozgató motivációs erőket, valamint énképét, amelyek fontos alapkövét képezik a tanulóval folytatott konzultációk során levont tapasztalataim. Munkám végén összegzésre kerülnek a probléma megoldására tett törekvések, valamint a tapasztalt változások.
Leírás
Kulcsszavak
tanulási motiváció fogalma, tényezői
Forrás