A matematika érettségi vizsga elemzése 2005-2015

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Több mint 10 év telt el 2005, a kétszintű érettségi rendszer bevezetésének éve óta. Azóta túl vagyunk 23 vizsgaidőszakon, érettségi vizsgát tett matematikából több mint 938 000 fő (körülbelül 4 százalékuk emelt szinten), hozzáférhető 35 középszintű és 33 emelt szintű feladatsor, továbbá a hozzájuk tartozó értékelési útmutató. Mindez azt bizonyítja, hogy érdemes végigtekinteni az eddig eltelt időszak feladatsorain, eredményein, és megvizsgálni, hogy bevált-e a körülbelül 20 éve megalkotott és 12 éve bevezetett rendszer. Disszertációmban először az érettségi vizsgához kapcsolódó elméleti tudnivalókat foglalom össze. Ezután a kutatás során összegyűjtött adatok alapján vizsgálom a 2005 és 2015 közötti időszak legfontosabb jellemzőit. Részletesen elemzem a 2012. évi írásbeli érettségi vizsga eredményeit. Ezt követően néhány problémás területet mutatok be, melyek egy részére megoldási javaslatot is teszek. Végül az érettségi vizsga jövőjét illető elképzeléseket vázolom fel és értékelem. More than 10 years have passed since 2005, when the two-level final exam system was introduced in Hungary. Since that time we have been over 23 examination periods, more than 938 000 candidates took part at an examination (about 4 percent of them at higher level), 35 intermedi-ate and 33 higher level examination papers are accessible as well as the corresponding evaluation guides. The above mentioned reasons prove that it is worth summing up the tasks and results of the previous period and to investigate how the sys-tem conceived some 20 years ago and introduced 12 years ago has ful-filled the expectations. My dissertation first summarizes the necessary conceptual information regarding the final exams in mathematics. Then on the bases of the collected data I investigate the most important char-acteristics of the period between the years 2005 and 2015. I examine in details the results of the written final exam papers of the year 2012. Subsequently I point out some problem areas and make suggestions to find solutions for a part of them. Finally I give an outline of a concept and an evaluation method concerning the future of the final exam in mathematics.

Leírás
Kulcsszavak
matematika érettségi, final exam in mathematics
Forrás