A mozgásfejlesztés fontossága és lehetőségei óvodás korban

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Szakdolgozatomban bemutatom a mozgás elsődleges szerepét, mint az óvodáskorú gyermekek egész személyiségfejlődésének meghatározó eszközét. Kifejtem az idegrendszer és a mozgás kölcsönhatását, az idegrendszeri éretlenség problémakörét, valamint a mozgásterápiák jótékony hatását az idegrendszer érési folyamataira.Bemutatom az óvodáskorú gyermekek mozgásfejlődésének jellemzőit, a mozgásfejlesztés céljait, feladatait és lehetőségeit. Kutatásom első része a gyermekek korai mozgásfejlődésére irányult. Igyekeztem képet kapni arról, hogy hogyan zajlott a gyermekek mozgásfejlődése az első években, felismerte-e szakember a fejlődésbeli elmaradásokat, szükség esetén igénybe vette-e a szülő gyermekével a mozgásterápiákat. A második kutatási részben az vizsgáltam, hogy a szülők milyen módon járulnak hozzá gyermekük mozgásfejlesztéséhez.

Leírás
Kulcsszavak
mozgásfejlesztés, mozgásfejlődés, óvodáskorú gyermek
Forrás