Gyógypedagógus és óvodapedagógus hallgatók befogadó attitűdje

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A dolgozatban a Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Kar gyógypedagógus és óvodapedagógus hallgatói vettek részt egy attitűdfelmérésen. A vizsgálat célja a hallgatók hozzállásának tanulmányozása a roma és a sajátos nevelési igényű személyekhez. A vizsgálatot az indokolja, hogy a nevelési- és oktatási intézményekben egyre nagyobb számban jelennek meg az SNI-s és roma tanulók. Az integrációs folyamatok sikerességét nagyban befolyásolja a tanári habitus ezért a kutatás feltárja a jövendőbeli pedagógusok viselkedését. Továbbá a dolgozat összeveti a Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Kar és más magyarországi felsőoktatási intézmények attitűdjét a roma és az SNI-s hallgatókkal szemben.

Leírás
Kulcsszavak
attitűd, sajátos nevelési igényű tanulók, integrált nevelés, elfogadás, roma tanulók, felsőoktatás
Forrás