Az országos kompetenciamérés eredményeinek elemzése, hasznosítása az intézményben

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Dolgozatom témája az országos kompetenciamérés eredményeinek elemzése, hasznosítása az intézményben. Arra a kérdésre keresem a választ, vezetőként hogyan tudnám felhasználni a mérésből nyert adatokat a tanulási eredmények növelésére. Milyen ötleteket, javaslatokat kapok vezetőtársaimtól, mérés-értékelés szakemberektől az intézmény intézkedési tervének kidolgozásához? Vizsgálom azt is, más intézményekben milyenek a kompetenciamérés elemzési szokások, az elemzésért felelős szakemberek téma iránti elköteleződése milyen mértékű, az intézmények vezetői és pedagógusai mire is használják fel a mérések eredményeit, egyáltalán felhasználják-e valamilyen formában, valamint az intézkedési terv elkészítéséhez leginkább mely tényezőket veszik figyelembe.

Leírás
Kulcsszavak
kompetencia, kompetenciamérés, intézkedési terv, intézményvezetés
Forrás