Teljesítményértékelési sajátosságok egy debreceni pénzintézet hitelcsoportjánál

Dátum
2012-05-25T09:25:29Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Dolgozatomban egy debreceni pénzintézet hitelcsoportjának teljesítményértékelési rendszerét vizsgálom. A teljesítményértékelés területe napjainkban egyre fontosabbá válik, hiszen egy jól kidolgozott, a munkavállalók számára is elfogadott és pozitív megítélésű teljesítményértékelési rendszer nemcsak a szervezet, hanem az egyén számára is visszajelzést szolgáltat a teljesítményről, adott esetben méghatékonyabb munkavégzésre ösztönzi a munkavállalót. Dolgozatom céljaként többek között azt tűztem ki, hogy a teljesítményértékelés szakirodalmi hátterének bemutatásával és kutatásom eredményeinek elemzésével áttekintést adjak a pénzintézet teljesítményértékelési rendszerének működéséről, megvizsgáljam, hogy a szakirodalomban leírt módszerek milyen mértékben vannak jelen, és mennyire hasznosíthatóak a pénzintézet teljesítményértékelésének gyakorlatában.A szakirodalmi háttér bemutatásával összhangban végzett vizsgálatom során, az egyéni interjúk és a kérdőíves felmérés eredményeinek elemzése alapján megállapítottam, hogy a szövetkezet központi kirendeltségének teljesítményértékelési rendszere egyelőre még nem a mindenki által elvárt teljesítményt hozza, a rendszer megítélése az alkalmazottak körében nem feltétlenül pozitív. Véleményem szerint ahhoz, hogy a rendszer működése és megítélése a szövetkezet egészét tekintve pozitív hatású legyen, szükség van a szervezetben történő kommunikáció javítására. Továbbá úgy vélem, kiemelt jelentősége van annak, hogy egy szervezet pontosan megfogalmazza a rendszerrel és a munkavállalókkal felállított céljait.

Leírás
Kulcsszavak
teljesítményértékelés, pénzintézet
Forrás