A kutatás-alapú tanulás alkalmazása általános iskolások körében

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Szakdolgozatomban a kutatás – alapú tanulás módszeréről megszerzett ismereteimet és annak egy alkalmazását mutatom be általános iskolai tanulók körében. A gyakorlati megvalósítás bizonyítékaként saját magam által készített két óra tervezetét - melyeket meg is valósítottam ötödikes - hatodikos korosztályban szakköri foglalkozáson és nyolcadik évfolyamon, biológia órán- prezentálom. Az IBL hatását tanulói vélemények alapján, kérdőív segítségével mértem fel, amelyet leíró statisztikai módszerekkel értékeltem.

Leírás
Kulcsszavak
IBL, kutatás-alapú tanulás, módszertan, biológia, természettudományok
Forrás