A mentális állóképesség, a motiváció és a munkahelyi stressz kölcsönös hatásainak vizsgálati munkavállalók körében

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A diplomamunkámban a mentális állóképesség, az általános motiváció és a munkahelyi stressz hatásaival, kapcsolatának vizsgálatával foglalkoztam munkavállalók körében. Arra kerestem a választ, hogy a mentális állóképesség befolyásolja-e és ha igen, hogyan teszi azt a munkahelyi stressz, valamint a motivációs bázisok tekintetében. Arra is kitértem vizsgálataim során, hogy a nemek, illetve a beosztások tekintetében fedezhető-e fel eltérés. Eredményeimet egy 407 fős minta alapján vontam le, amelyekből az látszott, hogy a mentális állóképesség hatással van a munkahelyi észlelt stresszorok számára, valamint arra is, hogy ez mekkora megterhelést jelent a munkavállalók számára. Emellett befolyásolja a motivációs bázisok alakulását is, magas mentális állóképességgel bíró személyek nagyobb valószínűséggel tartoznak a cél-orientált bázist képviselők csoportjába. Nemek tekintetében is találtam szignifikáns eltérést, míg a beosztások nem mutattak eltérést a vizsgált pszichológiai tényezők tekintetében. Munkám végén kitértem a konstruktumok fejleszthetőségére és azok lehetőségeire is.

Leírás
Kulcsszavak
mentális állóképesség, motiváció, munkahelyi stressz, munkavállalók
Forrás