Óvoda együttműködése a hátrányos helyzetű családokkal

Dátum
Szerzők
Kissné Bácsi, Katalin
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Dolgozatom célja, bemutatni az óvoda és a halmozottan hátrányos helyzetű családok kapcsolatát a Hosszúpályi Roma Nemzetiségi Óvodában, hogyan történik az együttműködés, együttnevelés a roma családokkal, melyek az elért pozitív eredmények, milyen aktuális problémák fordulnak elő, melyek a jövőbeni célok, elképzelések. A következő kérdések vetődtek fel a témával kapcsolatban: - Milyen a roma családok élete Hosszúpályiban? – Mi az óvoda, mint nevelési intézmény szerepe, milyen a családokkal való kapcsolattartás, kommunikáció? Mindezt összehasonlítva a település másik óvodájával, ahol integrált nevelés folyik. – Milyen az óvodapedagógus szerepe, mennyire ismeri a családokat, hogyan tud segíteni? Három hipotézist fogalmaztam meg: H1 -A két óvoda családjait összehasonlítva sok nevelési, értékrendbeli különbség van. H2 -A jó együttműködést segíti, ha az óvodapedagógus ismeri a roma családok szociális, kulturális hátterét. H3 - Az együttműködés különböző formái segítik a roma szülőkkel, családdal kialakított kapcsolatot.
Leírás
Kulcsszavak
család, együttműködés, óvoda
Forrás