Humánerőforrás-gazdálkodás, toborzás és kiválasztás a debreceni Campus Közhasznú Nonprofit Kft.-nél

dc.contributor.advisorFónai, Mihály
dc.contributor.authorBánfalvi, Győző
dc.contributor.departmentDE--ATC--Mezőgazdaságtudományi Karhu_HU
dc.date.accessioned2011-05-03T09:02:40Z
dc.date.available2011-05-03T09:02:40Z
dc.date.created2011-05-03
dc.date.issued2011-05-03T09:02:40Z
dc.description.abstractHárom módszertani elem felhasználásával készült elemzés, mely a Debreceni Campus Nonprofit Kft. emberi erőforrás gazdálkodásáról alkot átfogó képet, valamint konkrét megoldási javaslatot is tartalmaz. Az elemzés tartalmaz négy esettanulmányt, melyek mind-mind egy új tevékenységi terület kialakuláskor, vagy bővítésekor bekövetkezett emberi erőforrás fejlesztés feladatainak megoldást mutatják be. Miközben a Campus, mikro vállalkozásból középvállalkozássá nőtte ki magát. A kérdőíves interjú és a Campus ügyvezetőjével készített mélyinterjú az alkalmazotti elégedettséget és a menedzsment a humánerőforrás gazdálkodáshoz való koncepcióját próbálta feltárni. Mindkét vizsgálat 2010. november 3-án került sor a Lovardában 20 alkalmazott bevonásával, a mélyinterjú pedig Miklósvölgyi Péterrel, a Campus munkáltató jogokkal rendelkező ügyvezetőjével készült. A két darab interjús módszer, valamit az estetanulmányok értékelése alapján egy SWOT analízis került összeállításra. Végül egy olyan „lágy” EEM megoldási konstrukciót került kidolgozásra a Campus számára, mely nem forgatja fel a cég már kialakult szervezeti kultúráját, sőt építve rá, a szervezett továbblépés lehetőségét kínálja a HR területén a menedzsment számára.hu_HU
dc.description.courseEmberi Erőforrás Tanácsadóhu_HU
dc.description.degreeMschu_HU
dc.format.extent64hu_HU
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2437/105620
dc.language.isohuhu_HU
dc.subjectDEBRECENhu_HU
dc.subjectCAMPUShu_HU
dc.subjectLOVARDAhu_HU
dc.subjectHUMÁNERŐFORRÁShu_HU
dc.subjectKIVÁLASZTÁShu_HU
dc.subjectTOBORZÁShu_HU
dc.subjectMIKLÓSVÖLGYIhu_HU
dc.subject.dspaceDEENK Témalista::Közgazdaságtudomány::Vezetéstudomány, menedzsmenthu_HU
dc.titleHumánerőforrás-gazdálkodás, toborzás és kiválasztás a debreceni Campus Közhasznú Nonprofit Kft.-nélhu_HU
dc.title.translatedHuman Resource Management, Recruitment and Selection at Debrecen Campus Public Nonprofit Ltd.hu_HU
Fájlok