Gasztrin Releasing Peptid receptor pozitív prosztatarák in vivo vizsgálata 68Gallium-jelzett receptorspecifikus radiofarmakonnal preklinikai tumormodellen

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Tekintettel arra, hogy a prosztatarákok gyakorisága és halálozási rátája folyamatos növekedést mutat, egyre nagyobb az igény olyan tumorspecifikus diagnosztikai próbák kifejlesztésére, melyek a primer tumorok és metasztázisaik korai detektálását lehetővé teszik. Figyelembe véve, hogy a Gasztrin Releasing Peptid analóg bombezin (BBN) szelektíven targetálja a prosztatarákos sejtek felszínén kifejeződő Gasztrin Releasing Peptid Receptorokat (GRPR), a radioizotóppal jelzett BBN analóg aminobenzoesav (AMBA) értékes nyomjelzőnek tűnik a GRPR pozitív prosztatatumorok diagnosztikájában. Jelenleg, célul tűztük ki az újonnan kifejlesztett 68Ga-mal jelölt NODAGA-AMBA GRPR specificitásának felmérését in vitro és in vivo PC-3 xenograft tumor (prosztatatumor/PCa) felhasználásával. A [ 68Ga]Ga-NODAGA-AMBA GRPR specificitását GRPR pozitív PC-3 prosztatatumor, - és GRPR negatív immortalizált humán keratinocyta (HaCaT) sejtvonalakon in vitro teszteltük. A PC-3 tumort hordozó egerekbe a radiofarmakont intravénásan injektáltuk, majd PET vizsgálatokat végeztünk a radiotrészer in vivo GRPR affinitásának vizsgálatára, és a radiofarmakon-felvétel standard felvételi értékekben (SUV) történő kvantifikálása érdekében. A blokkolási kísérletek során a radiofarmakont BBN-nel együtt injektáltuk. A [68Ga]Ga-NODAGA-AMBA ex vivo szervi eloszlásának vizsgálata során a felvételi értékeket a beadott radioaktivitás 1 gramm szövetre jutó százalékos értékeként, %ID/g egységekben adtuk meg. Jelezvén a próba receptor szelektivitását, minden mérési pontban szignifikánsan magasabb [ 68Ga]Ga-NODAGA-AMBA akkumulációt tapasztaltunk a PC-3 tumorsejtekben a receptor negatív HaCaT sejtekhez képest (p p<0,01). A kvantitatív SUV adatok elemzése alátámasztja, hogy a radiofarmakon segítségével a PC3-PCa tumorok in vivo kimutathatóak (SUVmean: 0,69±0,15, SUVmax: 1,19±0,11, tumor-izom arány/T/M SUVmean: 5,50±0,54, T/M SUVmax: 5,58±1,07 60 perccel a [68Ga]Ga-NODAGA-AMBA injektálása után). BBN előkezelés hatására a PC-3 tumorok radiofarmakon felvétele in vivo (p≤0,01) és ex vivo (p≤0,01) is jelentős csökkentést mutatott, mely a próba receptor specificitását tovább erősítette. A [68Ga]Ga-NODAGA-AMBA ígéretes radiofarmakon a GRPR pozitív prosztatarákok in vivo képalkotásában.

Leírás
Kulcsszavak
prosztatatumor, GRPR, gallium, radiofarmakon
Forrás