A tanári kiégés és észlelt én hatékonyság vizsgálata a mediáció ismeretének és alkalmazásának tükrében

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A tanulmány azt a kérdéskört vizsgálta, mely szerint a mediáció, mint konstruktív konfliktuskezelési módszer elsajátítása és gyakorlása iskolai keretek között okoz-e különbséget a tanári kiégésben és észlelt énhatékonyságban, összehasonlítva a tanárok azon csoportjában mutatkozó kiégéssel és észlelt énhatékonysággal, akik ezt a módszert nem ismerik és/vagy nem alkalmazzák.Jelen vizsgálat szerint a mediációt végzett pedagógusokra a kiégés kisebb mértéke volt jellemző, az észlelt énhatékonyságuk viszont magasabb volt.Az énhatékonyság mérsékelt negatív kapcsolatot mutat az oktatásban eltöltött évek számával, a teljes kiégés azonban mérsékelt pozitív kapcsolatot mutatott az oktatásban eltöltött évek számával. Az észlelt énhatékonyság negatív korrelációt mutat a kiégésre való veszélyeztetettséggel, mindkét tanári csoportban. Az eredmények nem szignifikánsak, ezért célszerű a vizsgálat nagyobb mintára való kiterjesztése.

Leírás
Kulcsszavak
mediáció, énhatékonyság, kiégés, konfliktuskezelés, pedagógus
Forrás