Az orosz hátravetett jelzők magyarra történő fordítása során felmerülő nehézségek és megoldási lehetőségek

Dátum
Szerzők
Belej, Krisztina
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Szakdolgozatom témája a hátravetett jelzők oroszról magyarra történő fordítása során felmerülő nehézségek és megoldások. A dolgozatomban főként azt szeretném megmutatni, hogy milyen fordítási nehézségekbe ütközhetünk egy szöveg fordítása során, amikor a hátravetett határozói jelzők, azaz a jelzői értékű határozós szerkezeteket a célnyelvbe próbáljuk átültetni.
Leírás
Kulcsszavak
nyelvészet, fordítás, hátravetett jelző
Forrás