A megújuló energiaforrások megjelenése a közoktatásban

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A környezettudatos gondolkodásmód megalapozásának, a megújuló energiaforrások megismertetésének célravezető eszköze az iskolai nevelésbe történő integrálás. Az oktató-nevelő munka egyik, kézzel fogható fontos eszközei a tankönyvek, amelyek ilyen irányú vizsgálata kiemelten fontos. A tankönyvek elemzése során bebizonyosodott, hogy a megjelenített tartalmak önmagukban keveset tesznek hozzá az energiatudatos szemléletmód kialakításához, kizárólag ezekre alapozva nem fognak a tanulók a megújuló energiaforrásokat használva tudatosabb életmódot folytatni. Eredményesnek tűnik azonban a projektmódszer alkalmazása, amely költséghatékony, képesség-és készségfejlesztő hatással jár, azonban idő- és pedagógusigényes eljárás.

Leírás
Kulcsszavak
megújuló energiaforrások, közoktatás, tankönyvelemzés
Forrás