Mezőgazdasági termékek szállítmányozásának elemzése egy export ügylet példáján

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Diplomadolgozatom célja, hogy ismertessem, hogy a Magyarországon megtermelt terményáruk milyen volumenben és milyen módon jutnak el Európa többi országába. Saját példán keresztül, bemutatom, hogy egy export ügylet teljesítéséhez milyen logisztikai döntéseket kell meghozni, ezen döntések mérlegeléséhez milyen kalkulációkat és terveket kell készíteni. A szakirodalmi részben Magyarországon a szántóföldi növénytermesztés jelentőségét mutatom be. A növénytermesztés eredményeképpen létrejött árualap mennyiségét ismertetem és a főbb növényekkel kapcsolatos külkereskedelmet elemzem statisztikai adatok felhasználásával. Továbbá a főbb termények felhasználási területeit részletezem, külön részben megemlítve a bioüzemanyag előállítást és annak jelentőségét. Emellett a mezőgazdaságban használt tanúsítványok szerepét emelem ki. Az anyag és módszer részben az ömlesztett áru logisztika sajátosságait ismertetem, kiemelve a raktározással kapcsolatos jellegzetességeket és az ömlesztett termény szállítására alkalmas fuvarozási módokat és ezeknek előnyeit, illetve hátrányait. Az eredmények részben egy konkrét export ügylet teljesítéséhez tartozó lehetséges szállítási módokat (közúti, vasúti, folyami) hasonlítom össze költség, volumen és szállítási idő szempontjából egy saját példa alapján. Ennek keretében több felrakó raktártól kell egy logisztikai láncot kialakítani egy németországi feldolgozó üzemig. Dolgozatomban részletesen elemzem a szállítási módokhoz tartozó költségeket, a fuvareszközök kapacitásait és a szállítási időtartamot, majd a kapott eredményeket értékelem. A dolgozat utolsó részében a dolgozattal kapcsolatosan néhány saját gondolatban következtetéseket vonok le és javaslatokat fogalmazok meg, majd egy összefoglalást készítek.

Leírás
Kulcsszavak
mezőgazdaság, fuvarozás, logisztika, szállítmányozás, terménykereskedelem
Forrás