Mezőgazdasági termékek szállítmányozásának elemzése egy export ügylet példáján

dc.contributor.advisorOláh, Judit
dc.contributor.authorNagy, Ádám
dc.contributor.departmentDE--Gazdaságtudományi Karhu_HU
dc.date.accessioned2019-10-31T08:30:42Z
dc.date.available2019-10-31T08:30:42Z
dc.date.created2019-10-24
dc.description.abstractDiplomadolgozatom célja, hogy ismertessem, hogy a Magyarországon megtermelt terményáruk milyen volumenben és milyen módon jutnak el Európa többi országába. Saját példán keresztül, bemutatom, hogy egy export ügylet teljesítéséhez milyen logisztikai döntéseket kell meghozni, ezen döntések mérlegeléséhez milyen kalkulációkat és terveket kell készíteni. A szakirodalmi részben Magyarországon a szántóföldi növénytermesztés jelentőségét mutatom be. A növénytermesztés eredményeképpen létrejött árualap mennyiségét ismertetem és a főbb növényekkel kapcsolatos külkereskedelmet elemzem statisztikai adatok felhasználásával. Továbbá a főbb termények felhasználási területeit részletezem, külön részben megemlítve a bioüzemanyag előállítást és annak jelentőségét. Emellett a mezőgazdaságban használt tanúsítványok szerepét emelem ki. Az anyag és módszer részben az ömlesztett áru logisztika sajátosságait ismertetem, kiemelve a raktározással kapcsolatos jellegzetességeket és az ömlesztett termény szállítására alkalmas fuvarozási módokat és ezeknek előnyeit, illetve hátrányait. Az eredmények részben egy konkrét export ügylet teljesítéséhez tartozó lehetséges szállítási módokat (közúti, vasúti, folyami) hasonlítom össze költség, volumen és szállítási idő szempontjából egy saját példa alapján. Ennek keretében több felrakó raktártól kell egy logisztikai láncot kialakítani egy németországi feldolgozó üzemig. Dolgozatomban részletesen elemzem a szállítási módokhoz tartozó költségeket, a fuvareszközök kapacitásait és a szállítási időtartamot, majd a kapott eredményeket értékelem. A dolgozat utolsó részében a dolgozattal kapcsolatosan néhány saját gondolatban következtetéseket vonok le és javaslatokat fogalmazok meg, majd egy összefoglalást készítek.hu_HU
dc.description.correctorKE
dc.description.courseEllátásilánc-menedzsmenthu_HU
dc.description.degreeMSc/MAhu_HU
dc.format.extent53hu_HU
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2437/275477
dc.language.isohuhu_HU
dc.subjectmezőgazdasághu_HU
dc.subjectfuvarozáshu_HU
dc.subjectlogisztikahu_HU
dc.subjectszállítmányozáshu_HU
dc.subjectterménykereskedelemhu_HU
dc.subject.dspaceDEENK Témalista::Közgazdaságtudományhu_HU
dc.titleMezőgazdasági termékek szállítmányozásának elemzése egy export ügylet példájánhu_HU
dc.title.translatedAnalysis of transport of agricultural products in the example of an export transactionhu_HU
Fájlok