Az együttnevelés tanulási környezetének a bemutatása

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Az integrált oktatás jelenléte nem kérdés a 21. század első harmadában. A sajátos nevelési igénnyel élő tanulók száma egyre nő, így az együttnevelés hatékony megoldása kiemelt feladat. A dolgozatban szeretnénk bemutatni a jelenlegi együttnevelés folyamatát az alapfokú köznevelési intézményekben, a gyógypedagógusok és többségi pedagógusok szerepvállalását a nevelés-oktatás folyamatában, valamint ennek törvényben meghatározott feltételeit. A köznevelési intézmények hagyományos képzésen részt vett pedagógusai egyre több ismerettel rendelkeznek arról, hogyan bánjanak a sajátos nevelési igényű gyermekekkel, mégis számos esetben okoz nehézséget a mindennapokban az osztályban lévő speciális szükséglettel rendelkező diákok eredményes nevelése-oktatása. A dolgozatban bemutatásra kerül az EGYMI intézmény rendszere, az utazó gyógypedagógus hálózat és két alapfokú oktatási intézmény. Többségi pedagógusok, és gyógypedagógusok számára tettünk fel interjú formájában kérdéseket, majd a kapott válaszokat a szakirodalmi kutatásokkal összevetve elemezzük és keressük a válaszokat a kutatási kérdésekre. Az integrációban részvevő szakemberek közös interakcióján, tapasztalatcserék bővítésén és az egyéni differenciálás alkalmazott módszereinek a megismerésével igyekeztünk betekintést nyerni az integrált nevelés-oktatás folyamatába.

Leírás
Kulcsszavak
együttnevelés, sajátos nevelési igény, utazó gyógypedagógusok
Forrás