Óvodások beszédfejlesztése mesés csoportos beszélgetések módszerével

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A dolgozat célja, hogy a mesékkel való fejlesztési lehetőségeket feltárja és bemutassa. A kutatásunk azt a folyamatot vizsgálja, ahol a gyermekek nyelvi hátrányából kiinduló fejlesztése történik a kognitív képességfejlesztés során. A dolgozat által bemutatni kívánt beszédfejlesztő módszer alapján, a gyermekek számára már korábban megismertetett, többször ismételt meséket rövidített formában mondunk el, majd irányított kérdések formájában boncolgatjuk, azok tartalmi elemeit. Feltárva a gyermekek ismereteit, megfigyelve emlékezőképességüket, gondolkodásuk fejlődését. Ennek a folyamatnak a segítéséhez egy már ismert szakkönyvet vettünk alapul a „Nagy József- Fejlesztés mesékkel” című könyvét, amely „Az anyanyelv, a gondolkodás fejlődésének segítése mesékkel 4-8 éves életkorban” címet viseli. A kutatómunka során jelenleg is pályán lévő óvodapedagógusokat kérdeztünk meg kérdőíves formában az általuk tapasztalt nyelvi fejlesztések eredményéről. A kérdéseket az anyanyelvi fejlesztésen belül a mesékre, a mesék megbeszéléssel történő feldolgozására fókuszáltuk. Álláspontunk szerint a beszélgetéssel történő mesefeldolgozás a leghatékonyabb eszköze a beszédfejlesztésnek.

Leírás
Kulcsszavak
mese, fejlesztés
Forrás