Az Európai Unió regionális politikája

Dátum
2008-11-06T15:20:31Z
Szerzők
Vajda, Zsófia
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Az EU 2004-2006 között 1350 millió forint támogatást bocsátott a 2004. május 1-jén csatlakozó Magyarország számára. Dolgozatomban az Európai Unió regionális politikájának bemutatása után áttérek a magyar területfejlesztési politika sajátosságaira, ezen belül is az Észak-Alföldi régió stratégiáját mutatom be – a 2004-2006-os időszakra, valamint a jelenlegi programozási időszakra vonatkozóan –, melyhez a régió adottságait, jellemzőit is ismertetem. A 2004-2006 közötti időszakra vonatkozóan hazánk elkészítette a Nemzeti Fejlesztési Tervet, amely az EU- támogatással megvalósuló projekteket tartalmazza. Kitérek az NFT felépítésére, illetve a versenyképességet fokozó intézkedéseinek jellemzésére. Dolgozatom zárásaként pedig összehasonlítom az NFT I-et a 2007-2013-ra vonatkozó Új Magyarország Fejlesztési Tervvel, valamint bemutatom az EU kohéziós politikájának jelenlegi időszakra megvalósított változásait is.
Leírás
Kulcsszavak
Regionális politika, Európai uniós források, Észak-Alföldi régió, Nemzeti Fejlesztési Terv, Észak-Alföldi Régió Stratégiai Programja
Forrás