Az Európai Unió regionális politikája

dc.contributor.advisorErdey, László
dc.contributor.authorVajda, Zsófia
dc.contributor.departmentDE--TEK--Közgazdaságtudományi Karen
dc.date.accessioned2008-11-06T15:20:31Z
dc.date.available2008-11-06T15:20:31Z
dc.date.created2008
dc.date.issued2008-11-06T15:20:31Z
dc.description.abstractAz EU 2004-2006 között 1350 millió forint támogatást bocsátott a 2004. május 1-jén csatlakozó Magyarország számára. Dolgozatomban az Európai Unió regionális politikájának bemutatása után áttérek a magyar területfejlesztési politika sajátosságaira, ezen belül is az Észak-Alföldi régió stratégiáját mutatom be – a 2004-2006-os időszakra, valamint a jelenlegi programozási időszakra vonatkozóan –, melyhez a régió adottságait, jellemzőit is ismertetem. A 2004-2006 közötti időszakra vonatkozóan hazánk elkészítette a Nemzeti Fejlesztési Tervet, amely az EU- támogatással megvalósuló projekteket tartalmazza. Kitérek az NFT felépítésére, illetve a versenyképességet fokozó intézkedéseinek jellemzésére. Dolgozatom zárásaként pedig összehasonlítom az NFT I-et a 2007-2013-ra vonatkozó Új Magyarország Fejlesztési Tervvel, valamint bemutatom az EU kohéziós politikájának jelenlegi időszakra megvalósított változásait is.en
dc.description.correctorvt
dc.description.degreeBaen
dc.format.extent81en
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2437/7799
dc.language.isohuen
dc.subjectRegionális politikaen
dc.subjectEurópai uniós forrásoken
dc.subjectÉszak-Alföldi régióen
dc.subjectNemzeti Fejlesztési Terven
dc.subjectÉszak-Alföldi Régió Stratégiai Programjaen
dc.titleAz Európai Unió regionális politikájaen
dc.title.subtitleAz Észak-Alföldi Régió versenyképességének javítása uniós források bevonásávalen
Fájlok