A keresetlevél tartalmi és formai elemeinek változásai, aktualitásai

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Ahhoz, hogy megértsük a jelent, a múlt történéseit kell megismernünk. Ez a mottó vezérelt szakdolgozatom gerincének felépítése során. Szakdolgozatom központi kérdése és bemutatásának fő iránya, hogyan változtak a keresetlevél formai és tartalmi követelményei a polgári perjog történeti változásai során, egészen napjainkig. Elsőként a polgári perjog történeti előzményeinek alakulásán keresztül kívánom bemutatni a libellus actionalis formálódását. Ezt követően a keresetlevél aktuális tartalmi elemeit kívánom bemutatni, felosztva az ismertetés struktúráját bevezető, érdemi és záró részre, mely rendszerezésének hiánya prominens ok a keresetlevél visszautasításának körében. Megemlítésre kerül a keresetlevél mellékletei, a keresethalmazat, valamint a keresetlevél tartalmi elemei az egyes különleges perek vonatkozásában. Remélem, hogy elemző munkám egy átfogó képet, egyfajta összefoglalást adhat az érdeklődő olvasó számára.

Leírás
Kulcsszavak
keresetlevél, polgári eljárásjog, peralapító irat
Forrás