A keresetlevél tartalmi és formai elemeinek változásai, aktualitásai

dc.contributor.advisorZákány, Judit
dc.contributor.authorElek, Evelin
dc.contributor.departmentDE--Állam- és Jogtudományi Karhu_HU
dc.date.accessioned2021-04-20T14:02:45Z
dc.date.available2021-04-20T14:02:45Z
dc.date.created2021-04-20
dc.description.abstractAhhoz, hogy megértsük a jelent, a múlt történéseit kell megismernünk. Ez a mottó vezérelt szakdolgozatom gerincének felépítése során. Szakdolgozatom központi kérdése és bemutatásának fő iránya, hogyan változtak a keresetlevél formai és tartalmi követelményei a polgári perjog történeti változásai során, egészen napjainkig. Elsőként a polgári perjog történeti előzményeinek alakulásán keresztül kívánom bemutatni a libellus actionalis formálódását. Ezt követően a keresetlevél aktuális tartalmi elemeit kívánom bemutatni, felosztva az ismertetés struktúráját bevezető, érdemi és záró részre, mely rendszerezésének hiánya prominens ok a keresetlevél visszautasításának körében. Megemlítésre kerül a keresetlevél mellékletei, a keresethalmazat, valamint a keresetlevél tartalmi elemei az egyes különleges perek vonatkozásában. Remélem, hogy elemző munkám egy átfogó képet, egyfajta összefoglalást adhat az érdeklődő olvasó számára.hu_HU
dc.description.courseIgazságügyi igazgatásihu_HU
dc.description.degreeBSc/BAhu_HU
dc.format.extent59hu_HU
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2437/306366
dc.language.isohuhu_HU
dc.subjectkeresetlevélhu_HU
dc.subjectpolgári eljárásjoghu_HU
dc.subjectperalapító irathu_HU
dc.subject.dspaceDEENK Témalista::Jogtudományhu_HU
dc.titleA keresetlevél tartalmi és formai elemeinek változásai, aktualitásaihu_HU
Fájlok