A motivációk eltérésének okai a különböző képzési típusoknál

Dátum
Szerzők
Kovács, Adrienn
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A tanulói motivációk vizsgálata a szakiskolai, szakgimnáziumi és esti tagozatos diákok körében kérdőív segítségével. Az eredmények értékelése összességben, nemek szerint következtetések levonásával. A háttértényezők vizsgálat a családi háttér, szociális környezet, szülők iskolai végzettsége, kulturális különbségek, a tanulásba akadályozott tanulók vonatkozásában. Kitérek a motiváció és a szorongás kapcsolatára, valamint az önszabályozás szerepére és a felnőttek tanulási motivációira.A kérdőívvel, megfigyeléssel és megkérdezéssel nyert adatokat hasonlítottam össze, majd vontam le következtetéseket.
Leírás
Kulcsszavak
motiváció eltérés
Forrás