NEW POTENTIAL SOLUTIONS FOR MENTORS IN THE DEVELOPMENT OF PHYSICAL EDUCATION TEACHERS A MENTORÁLÁS MÓDSZERTANI LEHETŐSÉGEI A LEENDŐ TESTNEVELŐ TANÁROK KÉPZÉSÉBEN

Dátum
Szerzők
Győri, István
Pucsok , József Márton
Biró, Melinda
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
University of Debrecen, Institute of Sport Sciences, 4032. Debrecen, Egyetem tér 1., HUNGARY
Absztrakt
Leírás
  The Hungarian Educational System, the Higher Education also Teacher Education have been constantly changing over the past decades. According to the results of international and domestic examinations, there is an increasing need for new standards and approaches,  in the entire Public Education, especially Teacher Education sector. The purpose of our study was to examine the key aspects of the mentoring process in physical education. We were trying to identify those special factors and identify new trends in the area of physical education. What is the role of these factors in the process of professional development of a teacher.  
A magyar oktatási rendszer nagyon sok változáson ment keresztül az utóbbi évtizedekben. Változtak a felsőoktatásban részt vevő hallgatók képzési formái, így a tanárképzés is folyamatosan módosul. A közoktatás, a tanárképzés megreformálásnak szükségességét a hazai és nemzetközi tesztek, mérésekkel alátámasztott romló tendenciája indokolja. Tanulmányunkban arra kerestük a választ, hogy a leendő testnevelő tanári képzésben a mentorálásnak milyen kulcsmozzanatai vannak. Melyek azok a tényezők, amelyek a testnevelés sajátosságaiból adódóan másféle megoldásokat kívánnak a folyamatban. Mik azok a tényezők, amelyek nehezítik a pályakezdő pedagógusok nevelő – oktató munkáját. A mentoráltat ért negatív hatások csökkentésére és a pozitív dolgok erősítésére, valamint a korai pályaelhagyás visszaszorításában sokat tehet a mentor. A mentor képes csökkenteni ezeket a hatásokat. A mentor, mint példa segíthet a pozitív énkép kialakításában.
Kulcsszavak
physical education, mentoring process, practice, iskolai testnevelés, mentorálás, módszertan
Forrás
Hivatkozás