Könyvtárpedagógus tanárjelöltek sajátos kompetenciák mentén történő személyiségfejlesztésének kérdése az összefüggő tanítási gyakorlaton

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Szakdolgozatomban a könyvtárpedagógia-tanár szakos hallgatók könyvtáros(tanár)i kompetenciák mentén történő személyiségfejlesztésének kérdéskörével foglalkozom. Könyvtárpedagógus vezetőtanárként számos kérdés merült fel bennem tanár-jelöltjeim sajátos könyvtárosi és pedagógusi személyiségjegyeinek (ki)alakításával kapcsolatban. A könyvtárostanárok munkakörének egyik sajátossága, hogy a nevelési–oktatási, és könyvtárosi feladataik nagy részét tanórán kívüli tevékenységek formájában látják el. Esetükben az összefüggő gyakorlaton a könyvtáros vezetőtanárnak (ha nem mentortanári megbízatása van) fel kell vállalnia mentortanári feladat– és szerepköröket a gyakorlat eredményessége érdekében. Dolgozatomban a témához kapcsolódó szakirodalom (személyiség és személyiségfejlesztés fogalma, a mentori munka személyiségfejlesztő oldalai) áttekintése után, hallgatóim portfólió dokumentumainak elemzésének segítségével vizsgáltam meg a sajátos kompetenciák mentén, hogy a könyvtárpedagógia-tanár mesterképzésben részt vett hallgatók tanítási gyakorlata során, mennyire és milyen módon valósult meg a könyvtárostanári személyiség (ki)alakítása, fejlesztése, illetve a tanárjelöltek és a vezetőtanárok mennyire tudatosan figyeltek e kompetenciák fejlődésére és fejlesztésére.

Leírás
Kulcsszavak
személyiségfejlesztés, kompetencia, mentorálás, könyvtárpedagógia, tanárjelölt
Forrás