Cselvetések az amotivált tanulók motiválására

Dátum
Szerzők
Kiss, Gergely Tamás
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A kutatásom az amotivált tanulók motiválási lehetőségei köré rendeződött. A jelenkori diáktársadalomban a hagyományos motivációs technikák sokszor már nem hozzák meg a kívánt eredményt és elavultnak tűnnek. Mindenképpen innovatív újításokra van szükség, melyeket a saját tapasztalataimon alapuló cselvetések formájában valósítok meg. Jelen szakdolgozat középpontjában az a vizsgálat áll, amelynek célja a cselvetések hatékonysági fokának megállapítása. A vizsgálati eszköz nem más, mint egy objektív módon összeállított kérdőív, melyet nem az amotivált diákok töltöttek ki, hanem a már sikeresen motivált vagy motiváltnak tartott tanulók. Ennek oka, hogy utóbbi tanulók véleménye megmutatja, hogy az egyes cselvetések milyen hatást váltottak ki belőlük, illetve váltanának ki, ha alkalmaznánk esetükben. Ezen releváns - a motivált diákokra jellemző - információk hasznos útmutatást nyújtanak ahhoz, hogy miként lehet az amotivált diákokat lelkesíteni, inspirálni.
Leírás
Kulcsszavak
Amotiváció, tehetséggondozás
Forrás