Cselvetések az amotivált tanulók motiválására

dc.contributor.advisorPáskuné Kiss, Judit
dc.contributor.authorKiss, Gergely Tamás
dc.contributor.departmentDE--Bölcsészettudományi Karhu_HU
dc.date.accessioned2017-05-18T17:36:35Z
dc.date.available2017-05-18T17:36:35Z
dc.date.created2017-03-29
dc.description.abstractA kutatásom az amotivált tanulók motiválási lehetőségei köré rendeződött. A jelenkori diáktársadalomban a hagyományos motivációs technikák sokszor már nem hozzák meg a kívánt eredményt és elavultnak tűnnek. Mindenképpen innovatív újításokra van szükség, melyeket a saját tapasztalataimon alapuló cselvetések formájában valósítok meg. Jelen szakdolgozat középpontjában az a vizsgálat áll, amelynek célja a cselvetések hatékonysági fokának megállapítása. A vizsgálati eszköz nem más, mint egy objektív módon összeállított kérdőív, melyet nem az amotivált diákok töltöttek ki, hanem a már sikeresen motivált vagy motiváltnak tartott tanulók. Ennek oka, hogy utóbbi tanulók véleménye megmutatja, hogy az egyes cselvetések milyen hatást váltottak ki belőlük, illetve váltanának ki, ha alkalmaznánk esetükben. Ezen releváns - a motivált diákokra jellemző - információk hasznos útmutatást nyújtanak ahhoz, hogy miként lehet az amotivált diákokat lelkesíteni, inspirálni.hu_HU
dc.description.correctorhbk
dc.description.coursePedagógus szakvizsga – Tehetségfejlesztés, tehetséggondozás specializációhu_HU
dc.description.degreeszakirányú továbbképzéshu_HU
dc.format.extent44hu_HU
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2437/240557
dc.language.isohuhu_HU
dc.subjectAmotivációhu_HU
dc.subjecttehetséggondozás
dc.subject.dspaceDEENK Témalista::Neveléstudományhu_HU
dc.subject.dspaceDEENK Témalista::Pszichológiahu_HU
dc.titleCselvetések az amotivált tanulók motiválásárahu_HU
Fájlok