Kérdőív, mint elégedettség-mérési eszköz középiskolai példán

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A dolgozat megírásának kettős célja volt. Egyrészt bemutatom a kérdőíves felmérés módszerét, mint eszközt az intézmények önértékeléséhez kapcsolódó elégedettség-méréshez. Másrészt a módszert saját intézményemen keresztül bemutatva, konkrét elemzésekkel és intézkedési javaslatokkal segítem elő intézményem fejlesztését. Rámutatva az erősségekre és gyengeségekre, utóbbiakat kiemelve korrekció végett. A bevezetőben szót ejtek a minőségbiztosításról, önértékelésről illetve a kérdőíves elégedettség-mérés ebben betöltött szerepéről. Röviden bemutatom iskolámat is, mielőtt az elemzésre rátérek. Fő mondanivalóm teljes mértékben a gyakorlatias megközelítése a problémáknak: a ’Miért?’ kérdések mellett a ’Hogyan?’-ra is keresem a válaszokat, mert legfontosabb célom intézményem munkájának, hatékonyabb működésének elősegítése. A cél érdekében kérdőíves módszert választottam, a dolgozat nagy részét az elemzés teszi ki. A bemeneti, kimeneti és szülői kérdőívek legfontosabb kérdéseit mutatom be diagramok segítségével. Közvetlenül az ábrák után következik a szöveges kiértékelés és tennivalók felsorolása. Összesen kb. 800 diák és 500 szülő töltötte ki a kérdőíveket, ez stabil és hiteles alapot adott a kiértékeléshez. Nem csak iskolám számára hasznosak az eredmények. Sok hasonló intézmény van, hasonló problémákkal és gondokkal, így a következtetések számukra is tanulságosak lehetnek, hasznos ötleteket meríthetnek. Arra jutottam, hogy szinte minden problémán lehet javítani (ha végleg megoldani nem is) megfelelő idő, energia és szándék ráfordításával.

Leírás
Kulcsszavak
kérdőív, elégedettség, kimeneti, bemeneti, szülői
Forrás