A humán papillomavírus és a celluláris survivin gén kapcsolatának vizsgálata

Absztrakt
1. A HPV 16 E6 fehérje transzkripciósan aktiválta a survivin gén pormóterét. Ez a hatás a p53 tumorszuppresszor fehérje jelenlétével összefüggésben van, mivel p53 negatív sejtvonalban nem érvényesült. A p53 kötésére és degradációjára képes HPV 16 E6 mutánsokat kódoló plazmidokkal folytatott transzkripciós kísérletekben a survivin promóterének fokozott transzaktiválását tapasztaltunk, míg a p53 kötő és degradáló képességében sérült HPV 16 E6 mutáns esetén nem vagy alig volt változás a survivin promóter aktivitásában. 2. A HPV 16 E7 onkoproteinnek, ellentétben az E6 fehérjével nem volt direkt hatása a survivin promóterre. 3. A HPV 16 mindkét onkogénje fokozott endogén survivin mRNS szintet eredményezett humán embrionális fibroblasztokban. Ez a hatása az E6/E7 onkogéneknek a sejtciklus valamennyi fázisában érvényesült, ugyanúgy, ahogy az E6 transzaktviációs hatása a survivin gén promóterére, amely a sejtciklusnak szintén mindegyik szakaszában kimutatható volt. Az E6 és az E7 endogén survivin mRNS szintre kifejtett hatása, valamint az E6 survivin promóterre gyakorolt transzaktiváló hatása sejtciklustól függetlenül alakult. 4. Survivin promóter CDE/CHR régióját (ATG kodonhoz viszonyítva –31 nukleotid pozíciót) érintő G/C variánsok genotípus megoszlása az általunk vizsgált méhnyakrákos, Papanicolaou osztályozás szerinti P3 diagnózisú, és kontroll populációban nem tér el statisztikailag szignifikáns mértékben. Megvizsgálva az érintett polimorfizmust a HPV fertőzöttséggel kapcsolatban, szintén nem találtunk összefüggést. A vizsgálati csoportjainkban végzett elemzés alapján a survivin promóter fent említett polimorfizmusa nem szerepel kockázati tényezőként a méhnyakrák kialakulása szempontjából. ----- 1. HPV 16 E6 oncoprotein is able to transactivate the human survivin promoter. This transactivation appeared to be largely dependent on the presence of the cellular tumour suppressor protein p53. Experiments with HPV 16 E6 mutant also indicated that transactivation of the survivin promoter by E6 is largely p53-dependent. 2. HPV 16 oncoprotein E7 had no direct effect on the promoter of the survivin gene. 3. HPV 16 E6 and/or E7 induced endogenous survivin transcription in human embryonic fibroblast cells. The effect of the E6 and E7 on the endogenous survivin mRNA level and the transactivation effect of E6 on survivin promoter are independent of the cell cycle. 4. There were no statistically significant differences in the genotype distributions of the genetic polymorphism located in the CDE/CHR repressor elements of the human survivin promoter (at the –31 nt relative to the ATG start codon). We could not find any correlation considering the polymorphism in connection with HPV infection. This survivin promoter polymorphism may not represent an increased risk for the development of cervical cancer, at least in our study population.
Leírás
Kulcsszavak
humán papillomavírus (HPV) 16, Human papillomavirus (HPV) 16, onkoprotein E6, E7, Oncoprotein E6, E7, p53 tumorszuppresszor fehérje, p53 Tumor suppressor protein, méhnyakrák, Cancer of the uterine cervix, transzaktiválás, Transactivation, promóter, Promoter, polimorfizmus, Polymorphism, survivin
Forrás