A hazai borágazat marketing kihívásai

Dátum
Szerzők
Kéki, Lili Edit
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A borágazat óriási (és nem is egységes) területén a záródolgozatom feltérképező áttekintést ad a magyar borok aktuális marketing helyzetéről, valamint igyekszem megérteni a hazai adottságokból származó problémákat. Szokás mondani, hogy a jó bornak nem kell cégér. Azonban az értékesítés nehézségek közé kerül, ha sokan és sokat beszélnek az ágazat megoldandó problémáiról – a termék helyett. Ezen a területen vet fel az írásom néhány gondot – az egyetemi éveim során tanult marketinges és kommunikációs stratégiákra alapozva. Dolgozatom a borágazati marketinget és az ágazati szereplők marketingről szóló megnyilatkozásait is vizsgálja – az ágazatról beszélő újságírók diskurzusaira is figyelve. Így a marketingkommunikáció és a marketingről való kommunikáció mértékét és jellegét is kutatom: értekezésemen ez folyton visszatérő szempont. Szóhasználatot, érték-előállítási, értékközvetítési és értékesítési modelleket, imázs-építési kísérleteket, termékpolitikát és az a köré épülő szolgáltatáshalmazt elemzek. A turizmus és a borágazat kooperációja tekintetében is vizsgálódom. A külső tényezők, a támogatások, az állami behatás mértékét is szemügyre veszem kisebb és térségi szinten is meghatározó borászatok példáján keresztül annak érdekében, hogy komplexebb képet adjak. Ezen felül egy általam választott másik, de hasonló tulajdonságokkal rendelkező ágazat, az ásványvíz-ágazat mintáját hozom összefüggésbe a borágazattal.
Leírás
Kulcsszavak
bormarketing, bor, marketing, célközönség
Forrás