Az óvodáskorú gyermekek érzelmi intelligenciájának fejlesztése

Dátum
Szerzők
Stefániné Máté, Zsófia Irén
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A szakdolgozat megírásának az volt a célja,hogy feltárjam,milyen elméleti,szakirodalmi anyag létezik az érzelmi intelligenciáról és milyen vonatkozásban lehet fejleszteni az óvodáskorú gyermekek esetében.A szakdolgozat első részében az érzelmi intelligencia kialakulását és néhány modelljét mutatom be,majd a család és az óvoda szerepének fontosságát elemzem,végül az érzelmi intelligenciát fejlesztő játékokat csoportosítottam.A dolgozat második része az érzelmi intelligencia szerepét,fontosságát kutatja pozitív hozadékot feltételezve.A hazai oktatásügy,nevelés kiváló szakértőinek kutatásai és megállapításai fontos kiindulópontja a szakdolgozatnak.
Leírás
Kulcsszavak
érzelmi intelligencia, óvodáskorú gyermek, fejlesztés
Forrás