PLAY THERAPY FOR INFANTS AND TODDLERS WITH DISABILITIES IN THE AREA OF EARLY INTERVENTION AND CARE

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Debreceni Egyetem
Absztrakt
Leírás
The experts of early development working in the Hajdú-Bihar County Educational Service worked out new therapy for the damaged babies, young children, and their families while taking the local factors and resources into consideration. This therapy strongly fits the family-oriented approach and the coordinated, integrated provider model of early childhood intervention. The tool for this is play therapy, which is the most important element of the development of damaged children. The program is based on the healing play therapy designed by Tunyogi (2019). We added some elements of the Step By Step preschool program to the therapy, and for the design of the environment and conditions, we used the Work-Fun-Development concept of Schaffer (1988) Parts of the intensive, group play therapy: sensorimotor program, the differentiated stimulation therapy of the senses, the increase of learning abilities, a staged environment. This year, new elements and therapeutic tools have been added to the program, like the Points of YouTM phototherapy method for parents, as well as dog therapy and baby massage for the little ones.
A Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Szakszolgálat korai fejlesztésében dolgozó szakemberei, egy újfajta terápiát dolgoztak ki a sérült csecsemők, kisgyermekek valamint családtagjaik részére a helyi sajátosságokat, erőforrásokat figyelembe véve. Ez szorosan illeszkedik a kora gyermekkori intervenció családközpontú szemléletéhez, koordinált integrált szolgáltatói modelljéhez. Ennek eszköze a játék, mint terápia, ami a sérült kisgyerekek fejlesztésének a legfontosabb eleme. A program alapját, a Tunyogi (2019)-féle gyógyító játékterápia adja. Ehhez illesztettük a Lépésről-lépésre óvodai program egyes elemeit, illetve, a környezet, s feltételek kialakításában Schaffer (1998) nevéhez kötődő Munka-Szórakozás-Fejlesztés koncepcióját. Az intenzív, csoportos játékterápia része a szenzomotoros program, valamint az érzékszervek differenciált ingerterápiája, a tanulási képességek növelése dramatizált környezetben. A program ebben az évben új elemekkel, új terápiás lehetőséggel bővült, így pl. a Points of youTM fototerápiás módszert a szülők megsegítésére, valamint kutyásterápiát, babamasszázst vezettünk be a kicsiknek.
Kulcsszavak
early childhood intervention, family-oriented approach, play therapy, kora gyermekkori intervenció, családközpontú megközelítés, játékterápia
Forrás