A [18] Fluoro-Etil-Tirozin tartalmú PET diagnosztikum radiokémiai- és kémiai tisztaság vizsgálata új folyadékkromatográfiás eljárással

Dátum
Szerzők
Balogh, Cintia Anna
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Munkánk céljaként a [18F]FET hatóanyagot tartalmazó injekciós oldat teljes radiokémiai tisztaságának meghatározását tűztük ki,egyetlen vizsgálat keretén belül. Ez abban az esetben valósítható meg, ha a a [18F]FET elválasztása a Tr-Bu-[18F]FET mellékterméktől és a [18F]Fluorid-ionoktól egyetlen lépésben elvégezhető. Az Európai Gyógyszerkönyvben, illetve a Debreceni Egyetem Nukleáris Medicina gyógyszergyártási protokolljában csak olyan fordított fázisú folyadékromatográfiás eljárások szerepelnek, amelyek nem utalnak a [18F]Fluorid-ionok elúciójára. Kiegészítésképpen egy vékonyréteg kromatográfiás módszer alkalmazásával adható meg a teljes radiokémiai tisztaság. Munkánk első lépésében a [18F]Fluorid-ionok lemosásának optimális körülményeit határoztuk meg. Méréseink alapján megállapíthattuk, hogy 7-es pH és 10 mM koncentráció mellett, 1 mg/ml-es áramlási sebességet használva a [18F]Fluorid-ionok elúciója az oszlopról lehetséges. A kapott eredményeink megfelelőségét a visszanyerés kiszámításával igazoltuk. A meghatározott körülmények biztosítása mellett a hatóanyag és a melléktermék lemosására alkalmas gradiens módszer kidolgozását végeztük el. A gradiens módszerünk kidolgozása során mozgófázisként vizet és acetonitrilt alkalmaztunk változó összetételben. Az áramlási sebességet a hatékony elúció érdekében 1,5 ml/percre módosítottuk, valamint 1 mg/ml KF oldatot adtunk a vizsgálandó oldatunkhoz. Ezen körülmények között optimális visszanyerési eredményeket kaptunk. Miután lehetővé vált a [18F]Fluorid-ionok elúciója HPLC módszer alkalmazásával, a gradiens módszer paramétereit határoztuk meg kísérletes munánk során. A módszer megfelelőségének alátámasztása céljából a módszer validálását végeztük. A linearitás, ismételhetőség, csúcsfelbontás, keresztvalidálás paramétereit vizsgálva megállapíthatjuk, hogy az általunk kifejlesztett HPLC módszer is kitűnően alkalmazható a [18F]FET hatóanyagot tartalmazó radiogyógyszer radiokémiai tisztaság vizsgálatára. A kémiai tisztaságvizsgálat során az Európai Gyógyszerkönyvben szereplő módszert alkalmaztuk. A retenciós idő alapján azonosítani tudtuk a kapott kromatográfiás csúcsokat. A felbontás vizsgálata során a HET és FET komponenst tartalmazó minta vizsgálatából eredményként 4,60 értéket kaptunk, amely jóval meghaladja az optimális értéket, ezzel alátámasztva a két csúcs elválasztásának hatékonyságát. A gyógyszerminta injektálás során a csúcs alatti területek alapján optimális eredményeket kaptunk. Kísérletes munkánk során kapott eredményeink optimálisak, a [18F]FET tartalmú radiogyógyszer törzskönyvezési folyamatába beilleszthetőek.
Leírás
Kulcsszavak
(18F)-FET PET, PET/CT, HPLC
Forrás