Rutindiagnosztikai Laboratórium Közbeszerzési Eljárás Közgazdaságtani Elemzése: Döntés Elmélet Alapján

Dátum
Szerzők
Bhattoa, Harjit Pal
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Döntési helyzetek az élet számos területén (jogi, gazdasági, politikai, orvosi, stb.) és számos formában megfogalmazódnak. Dolgozatomban a döntési problémák egy részosztályával, a többszempontú döntésekkel foglalkozom, és egy konkrét döntési szituáción keresztül mutatok be néhány döntéstámogató módszert. A többszempontú döntési helyzeteket a következőképpen lehet leírni: az alternatívák véges halmazából, véges számú kritérium szerint hogyan lehet dönteni. A többszempontú döntési modellek alapvető hivatottsága az adott alternatívák rangsorolása. A különböző modellek egyszerű kritériumokon, heurisztikákon alapulnak. Az általánosan alkalmazott elvek/módszerek a következők: Lexigrafikus, Maximum, Maximax, SMART, Cordorcet, Borda, ELECTRE. A dolgozatban a DEK-605 Debreceni Egyetem Klinikai Központ Laboratóriumi Medicina részére reagensek, vegyszerek és fogyóanyagok beszerzése részben GINOP-2.3.2-15-2016-00005. sz. projekt keretében tárgyú közbeszerzési eljárás 4. része kerül bemutatásra többszempontú döntések elemzése keretein belül. A dolgozatban vizsgált döntési szituációban a szakértők két kritériumot tartottak fontosnak a döntés meghozatalában, melyek a következők: X1: ár; X2: 1. Az Anti-neutrophil citoplazmatikus autoantitesteket (ANCA) indirekt immunfluoreszcens (IIF) módszerrel detektáló vizsgálat esetében az egy lemezen értékelhető sejttípusok (HEp-2 és/vagy etanol fixált granulocita és/vagy formalin fixált granulocita) száma. Az alkalmazott módszerekkel az A2 alternatíva került ki győztesként. Mivel két szempont alapján viszonylag könnyen meg lehet hozni a döntést, így abból a célból, hogy részletesebben bemutathassam a többszempontú döntéstámogató módszerek egy részének alkalmazási lehetőségeit, további kritériumokkal bővítettem a vizsgálat tárgyát.
Leírás
Kulcsszavak
Döntés elmélet, közbeszerzési eljárás
Forrás