Hátránykompenzáló programok összehasonlító elemzése a szülők bevonása és mentorálása szempontjából

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A dolgozat témája két hátránykompenzáló program összehasonlítása abból a szempontból, hogy vonják be a szülőket, valamint a szülői részvételnek milyen hatása van a tanulók iskolai előmenetelére. A nemzetközi kutatásokból tudjuk, hogy a szülői bevonódás (parental involvement) szignifikáns hatást gyakorol az iskolai karrierre, azonban jelentős társadalmi-kulturális különbségeket mutat. A hazai szakirodalom az utóbbi évtizedben kezdett a szülői bevonódásra fókuszálni, de a szülői bevonódás felzárkóztató programokban játszott szerepét kevéssé vizsgálták. Dolgozatunk arra a kérdésre kíván koncentrálni, hogy a szülői bevonódás elméletének milyen gyakorlati megvalósulásai vannak a felzárkóztató programokban, hogyan és milyen területeken foglalkoznak a szülőkkel. A kutatást két hátránykompenzáló programban résztvevők körében végeztem. Az egyik hátránykompenzáló program az Útravaló Ösztöndíj Program, ahol a tanulókat mentorok segítik, ezért a dolgozatban ezt a típust, gyereket célzó csoportnak neveztem el. A másik vizsgált program az Igazgyöngy Alapítvány egyik alprogramja, a Tanoda Program, ahol a gyerekekkel történő foglalkozás mellett a szülőket is bevonják, ezért ez a típus a szülőket célzó csoport elnevezést kapta. Mindkét programban félig strukturált interjúkat készítettem, programonként öt főt kérdeztem meg, három résztvevőt és két programban dolgozót (N=10). A kutatás eredményeképpen elmondható, hogy motiváltabbnak és eredményesebbeknek érzik magukat azok a tanulók, akik olyan hátránykompenzáló programban vettek részt, amelyek felismerték, hogy a szülők szerepe kulcsfontosságú az iskolai karrierjük szempontjából, s amelyek nemcsak a tanulókra, hanem a szülők fejlesztésére is nagy figyelmet fordítanak. Bár csupán két programot vizsgáltam, s mindenképpen további kutatásokra van szükség az összefüggés igazolására, úgy gondolom, hogy a téma releváns, hiszen a szülők bevonása és szakmai támogatása jelentősen csökkenthetné a korai iskolai lemorzsolódást hazánkban. Emellett a kutatás tapasztalataira támaszkodva hatékonyabbá lehetne tenni a hátrányos helyzetű fiatalok tanulását.

Leírás
Kulcsszavak
szülői bevonódás, hátránykompenzáció, mentorálás, hátrányoshelyzet
Forrás